ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Dierenthuis aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling, dan doet u een gift. Deze gift mag u misschien aftrekken van uw belasting.

Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften.

Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt de gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het formulier is te downloaden via de belastingdienst.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd een ANBI. Deze instellingen worden niet door ons aangewezen.

 

Financieel verslag Stichting Dierenthuis 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.