ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Dierenthuis eengemerkt als “een het Algemeen Nut BeogendeInstelling”.

Van de website www.belastingsdienst.nl

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:

  • een ANBI
  • een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

Wilt u weten of wij een bepaalde instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Van de website www.belastingsdienst.nl

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bijerven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd een ANBI. Deze instellingen worden niet door ons aangewezen.

 

Stichting Dierenthuis 2015-2016

 

Reageren is niet mogelijk