Beleidsplan 2020/2021 Stichting Dierenthuis

Beleidsplan 2019/2020 

Inleiding

Stichting Dierenthuis is een permanente opvang voor dieren die om verschillende redenen (ziekte, handicap, gedragsproblemen) niet meer in de maatschappij passen. I.p.v. euthanasie krijgen deze dieren bij Stichting Dierenthuis alle zorg en liefde die ze nodig hebben om een mooi leven te leiden tot hun uiteindelijke dood. Daartoe is in Almere Buiten in 2012 een groot pand neergezet dat is afgestemd op deze dieren. In dit pand bevindt zich ook onze eigen kliniek waar enkele dagen per week onze eigen dierenarts werkzaam is. De dieren hoeven voor medische behandeling dus niet op reis.

Vele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de dieren en zorgen ervoor dat alles schoon blijft.
Voor de verzorging van de dieren en onderhoud van het pand is geld nodig. Dit wordt verkregen middels een adoptieplan, vaste donateurs, losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er voor grotere projecten aangeklopt bij stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.

Dierenthuis is continue op zoek naar verbeteringen. Zo is onze kliniek in de loop der jaren steeds beter uitgerust. Uitgebreid bloedonderzoek, echografie, röntgenfoto’s grote en kleine operaties, vrijwel alles kan tegenwoordig binnenshuis gedaan worden.

Onze missie

In 2001 werd stichting Dierenthuis opgericht door Steven en Alice van Duijn. Het doel van de stichting is het opvangen van niet herplaatsbare asieldieren en deze dieren, die niet meer in de maatschappij passen, een blijvend thuis bieden. Zo verblijven bij ons onder andere verwilderde katten, katten die drager zijn van FIV (kattenaids), oude zieke honden, gehandicapte honden en honden met gedragsproblemen. Ook enkele paarden en pony’s wonen hier. Deze dieren wonen de rest van hun leven bij Dierenthuis. Herplaatsen doen wij niet. De dieren zijn vaak na vele mislukte herplaatsingen lichamelijk en geestelijk achteruit gegaan. Ze verdienen rust en hebben vaak zeer speciale zorg nodig. Dit bieden wij ze.
Eenmaal bij Dierenthuis wonen de dieren in ruime kamers die gezellig ingericht zijn en grote tuinen hebben. Ze kunnen vrij in en uit lopen. Er wordt geen druk op ze gelegd – ze mogen zijn wie ze zijn. De paarden lopen los op een groot omheind stuk land dat voorzien is van een flinke zandlaag en dat een verhard gedeelte heeft waar ook de stallen op staan. Dit alles op een terrein van 35.000 m2. Bijzonder is dat veel dieren allang geëuthanaseerd zouden zijn als ze niet bij ons terecht hadden gekund. Dierenthuis is voor dit soort dieren vaak letterlijk de laatste kans op leven.

Dierenthuis wil de leefomstandigheden en medische zorg voor de dieren in de toekomst steeds verder verbeteren.

Doelstellingen

Om de zorg voor de dieren nog beter te maken dan hij reeds is, hebben wij een aantal doelstellingen:
– De kliniek blijven moderniseren en zo nodig uitbreiden.
– Opvang van een nieuwe groep dieren, namelijk ex-laboratoriumhonden die niet meer bij
particulieren herplaatst kunnen worden.
– Werven van meer adoptanten en donateurs om zo financieel sterker te staan.
– Plaatsen van airco units die zowel kunnen koelen als verwarmen. Met deze units kan de temperatuur per kamer geregeld worden. De airco is geen overbodige luxe, maar een noodzaak. Het hebben van honderden zwakke dieren in de opvang geeft, ondanks ons vele schoonmaakwerk, veel vliegen bij warm weer. De vliegen zijn een plaag voor onze zwakke oude dieren en voor dieren met operatiewonden.
– Het realiseren van een voederkeuken, waar alle maaltijden voor onze dieren, met of zonder dieet, met of zonder medicijnen bereid kunnen worden. De maaltijden moeten voldoen aan hoge eisen, terwijl onze vrijwilligers, die daar uren per dag mee bezig zijn, op een ergonomische wijze moeten kunnen werken.

Huidige situatie

Sinds het betrekken van het pand in Almere (eind 2012) hebben we al diverse doelen kunnen
realiseren.
– Onze kliniek is van een eenvoudige kliniek uitgegroeid tot een goed uitgeruste kliniek.
– Voor de paarden is er een verhard plateau gerealiseerd waarop stallen zijn geplaatst.
– We hebben sinds een paar jaar een ambassadeur die ons helpt meer donateurs te werven.
– Het open terrein is veranderd van een onbegaanbare wildernis in een grasland met bomen waar de dieren graag rondlopen en liggen te zonnen.
– De waskamer is voorzien van goede was- en droogmachines.

Activiteiten van de organisatie

– Onlangs hebben we een röntgenapparaat, een multifunctionele operatietafel met professionele operatielamp en een aantal kleinere apparaten en hulpmiddelen kunnen installeren/vervangen in onze kliniek
– De paardenweide is voorzien van een flinke laag zand zodat de paarden in regentijden niet langer last hebben van zuigende modder.
– Doorlopende activiteit is het werven van adoptanten en donateurs. Dit gebeurt via social media en sinds 2018 ook via onze ambassadeur.

Gegevens organisatie

Stichting Dierenthuis
Groene Kadeweg 51-53
1332 BV Almere

Email: info@dierenthuis.nl

Rekeningnummers

ING
IBAN: NL22 INGB 0009 3592 51
BIC: INGBNL2A

KBC België
IBAN: BE63 7310 2768 7108
BIC: KREDBEBB

ANBI: Stichting Dierenthuis is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Registratie

Kamer van Koophandel Eindhoven: 171 41 330
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij: 34 91 209
ANBI nummer: RSIN 810565857
UBN nummer: 6512389

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: S. van Duijn, gezamenlijk bevoegd
Secretaris: D. Lokhorst, gezamenlijk bevoegd
Penningmeester: J. Mankes, gezamenlijk bevoegd
Algemeen bestuurslid: P. Bakkenist, gezamenlijk bevoegd

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Werknemers

Er is bij Dierenthuis slechts 1 persoon in loondienst. Dat is de dierenarts. Verder wordt er volledig gewerkt met vrijwilligers.

Financiën

In 2020 hebben we twee grote giften ontvangen. Met de eerste is de kliniek voorzien van onder andere nieuwe operatietafel en -lamp. Van de tweede gift is een röntgenapparaat voor onze kliniek aangeschaft. Ondanks de coronacrisis is het aantal vaste adoptanten en donateurs in 2020 gegroeid.

Het werven van gelden

Stichting Dierenthuis ontvangt geen subsidie en draait daarom volledig op giften en donaties. Door het adoptieplan hebben we een grote groep vaste donateurs en daarnaast ontvangen we regelmatig losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.
Het geld van donateurs wordt gebruikt voor de dagelijkse onkosten (voeding, medische verzorging, schoonmaakkosten, onderhoud pand, verwarming etc. etc.) Voor de grote projecten wordt in de regel een beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen. Een enkele keer wordt er via social media een inzamelingsactie gehouden voor een project.

Reacties zijn gesloten.