NO IMAGE

Beleid


Beleidsplan 2023/2024 Stichting Dierenthuis

Inleiding

Stichting Dierenthuis is een permanente opvang voor dieren die om verschillende redenen (ziekte, handicap, gedragsproblemen) niet meer in onze maatschappij passen. I.p.v. euthanasie of jarenlange opsluiting krijgen deze dieren bij Stichting Dierenthuis alle zorg en liefde die ze nodig hebben om een mooi leven te leiden tot hun uiteindelijke dood. Daartoe is in Almere Buiten in 2012 een groot pand neergezet dat is afgestemd op deze dieren. In dit pand bevindt zich ook onze eigen kliniek waar onze eigen dierenarts werkzaam is. De dieren hoeven voor medische behandeling dus niet op reis.

Vele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de dieren en zorgen ervoor dat alles schoon blijft.

Voor de verzorging van de dieren en onderhoud van het pand is geld nodig. Dit wordt verkregen middels een adoptieplan, vaste donateurs, losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er voor grotere projecten aangeklopt bij stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.

Dierenthuis is continue op zoek naar verbeteringen. Zo is onze kliniek in de loop der jaren steeds beter uitgerust. Uitgebreid bloedonderzoek, echografie, röntgenfoto’s grote en kleine operaties, vrijwel alles kan tegenwoordig binnenshuis gedaan worden.

Onze missie

In 2001 werd stichting Dierenthuis opgericht door Steven en Alice van Duijn. Het doel van de stichting is het opvangen van niet herplaatsbare asieldieren en deze dieren, die niet meer in onze maatschappij passen, een blijvend thuis bieden. Zo verblijven bij ons onder andere verwilderde katten, katten die drager zijn van FIV-virus (kattenaids), gehandicapte katten, oude zieke honden, gehandicapte honden en oude honden met gedragsproblemen. Ook enkele paarden en pony’s wonen hier. Deze dieren wonen de rest van hun leven bij Dierenthuis. Herplaatsen doen wij niet. De dieren zijn vaak na vele mislukte herplaatsingen lichamelijk en geestelijk achteruit gegaan. Ze verdienen rust en hebben vaak zeer speciale zorg nodig. Dit bieden wij ze.

Eenmaal bij Dierenthuis wonen de dieren in ruime kamers die gezellig ingericht zijn en grote tuinen hebben. Ze kunnen vrij in en uit lopen. Er wordt geen druk op ze gelegd – ze mogen zijn wie ze zijn. De paarden lopen los op een groot omheind stuk land dat ook een verhard gedeelte heeft waar de stallen op staan. Dit alles op een terrein van 35.000 m2.

Bijzonder is dat veel dieren allang geëuthanaseerd zouden zijn, of in hokken zouden leven, als ze niet bij ons terecht hadden gekund. Dierenthuis is voor dit soort dieren vaak letterlijk de laatste kans op leven.

Dierenthuis wil de leefomstandigheden en medische zorg voor de dieren in de toekomst steeds verder verbeteren.

Doelstellingen

- De kliniek blijven moderniseren en zo nodig uitbreiden.

- Werven van meer adoptanten en donateurs om zo financieel sterker te staan.

- Ons nog meer richten op de opvang van vergeten dieren. Dieren uit zeer moeilijke en extreme

  situaties, zoals oorlog, extreme armoede en meer. Zo nodig deze dieren opnemen en anders de

  dierenorganisaties ter plekke helpen met benodigde medicijnen.

- Terrein bij de paarden ophogen met wit zand.

- Aanschaf medicijnkast en koeling voor het bewaren van medicijnen.

Huidige situatie

Sinds het betrekken van het pand in Almere (eind 2012) hebben we al diverse doelen kunnen realiseren.

- Onze kliniek is van een eenvoudige kliniek uitgegroeid tot een goed uitgeruste kliniek.

- Voor de paarden is er een verhard plateau gerealiseerd waarop stallen zijn geplaatst.

- Het open terrein is veranderd van een onbegaanbare wildernis in een grasland met bomen waar de  dieren graag rondlopen en liggen te zonnen.

- De waskamer is voorzien van goede was- en droogmachines.

- Er is een aparte voederkeuken gerealiseerd met werkbladen, koel- en vrieslades.

- Er zijn airco units geplaatst die niet alleen koelen en verwarmen, maar door de luchtstroom er ook

  voor zorgen dat de vliegen, waar vooral onze geopereerde dieren veel last van hadden, grotendeels

  wegblijven.

- Er is een aparte kamer met tuin gerealiseerd voor gehandicapte katten.

Activiteiten van de organisatie in 2021/2022

- Onlangs is onze kliniek uitgebreid met een couveuse voor katjes die geopereerd zijn. Zij kunnen

  daar warm en zo nodig voorzien van extra zuurstof bijkomen van de operatie.

- Ons oude anesthesieapparaat is vervangen door een anesthesieapparaat dat voorzien is van

  automatische beademing.

- Er is een zgn. dental tafel gekomen waarop de dieren gebitsbehandelingen krijgen. Door de

  opvangbak in deze tafel blijven de dieren droog tijdens de behandeling.

- Diverse ruimtes zijn voorzien van marmoleum

- Er is in de kliniek een nieuw werkblok gekomen.

- Er zijn door het hele pand airco units geplaatst.

- Er is een aparte kamer met tuin gereserveerd voor gehandicapte katjes

- Er is gestart met het opvangen van vergeten dieren. Dieren uit zeer moeilijke en extreme situaties,

  zoals oorlog, extreme armoede en meer.

- Er is een promofilm gemaakt – ons geschonken.

- Alleen in 2022 al hebben we bijna 90 dieren een vast thuis kunnen geven en medische hulp.

- Doorlopende activiteit is het werven van adoptanten en donateurs. Dit gebeurt via social media.

Gegevens Organisatie

Stichting Dierenthuis

Groene Kadeweg 51-53

1332 BV Almere

Email: info@dierenthuis.nl

Rekeningnummer

IBAN: NL22 INGB 0009 3592 51

BIC: INGBNL2A

ANBI: Stichting Dierenthuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Registratie

Kamer van Koophandel Eindhoven: 171 41 330

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij: 34 91 209

ANBI nummer: RSIN 810565857

UBNnummer: 6512389

Werknemers

Er zijn bij Dierenthuis 2 personen in loondienst. Dat is de dierenarts en één fulltime dierverzorgster.

Verder wordt er volledig gewerkt met vrijwilligers.

Financiën

In 2021/2022 hebben we een aantal grote giften ontvangen. Hiermee zijn de kliniek, ruimte gehandicapte honden en ruimte gehandicapte katten voorzien van marmoleum. Tevens is er apparatuur in de kliniek bijgekomen en vervangen. Ook hebben we een grote voorraad medicijnen kunnen aanleggen.

Ondanks de coronacrisis is het aantal vaste adoptanten en donateurs in 2021/2022 gegroeid, waardoor de vaste lasten gedekt zijn.

Het werven van gelden

Stichting Dierenthuis ontvangt geen subsidie en draait daarom volledig op giften en donaties. Door het adoptieplan hebben we een grote groep vaste donateurs en daarnaast ontvangen we regelmatig losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.

Het geld van donateurs wordt gebruikt voor de dagelijkse onkosten (voeding, medische verzorging, schoonmaakkosten, onderhoud pand, verwarming etc. etc.) Voor de grote projecten wordt in de regel een beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen. Een enkele keer wordt er via social media een inzamelingsactie gehouden voor een project.

Financieel verslag

2022 klik hier

2021 klik hier

WILT U ONZE  NIEUWSBRIEF  ONTVANGEN?

Schrijft u zich dan hier in!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.