Beleidsplan 2019/2020 Stichting Dierenthuis

Beleidsplan 2019/2020 

Inleiding

Stichting Dierenthuis is een permanente opvang voor dieren die om verschillende redenen (ziekte, handicap, gedragsproblemen) niet meer in de maatschappij passen. In plaats van euthanasie krijgen deze dieren bij Stichting Dierenthuis alle zorg en liefde die ze nodig hebben om een mooi leven te leiden tot hun uiteindelijke dood. Daartoe is in Almere Buiten in 2012 een groot pand neergezet dat is afgestemd op deze dieren. In dit pand bevindt zich ook onze eigen kliniek waar enkele dagen per week onze eigen dierenarts werkzaam is. De dieren hoeven voor medische behandeling dus niet op reis.
Vele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de dieren en zorgen ervoor dat alles schoon blijft.
Voor de verzorging van de dieren en onderhoud van het pand is geld nodig. Dit wordt verkregen middels een adoptieplan, vaste donateurs, losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er voor grotere projecten aangeklopt bij stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.
Dierenthuis is continue op zoek naar verbeteringen. Zo is onze kliniek in de loop der jaren steeds beter uitgerust. Uitgebreid bloedonderzoek kan bijvoorbeeld tegenwoordig binnenshuis gedaan worden.

Onze missie

In 2001 werd stichting Dierenthuis opgericht door Steven en Alice van Duijn. Het doel van de stichting is het opvangen van niet herplaatsbare asieldieren en deze dieren, die niet meer in de maatschappij passen, een blijvend thuis bieden. Zo verblijven bij ons onder andere verwilderde katten, katten die drager zijn van een dodelijk virus zoals FIV (aids) en/of FeLV (leucose). We huisvesten oude honden, gehandicapte honden en ook honden die chronisch ziek zijn mogen hier voor altijd blijven. Herplaatsen doen wij niet. De dieren zijn vaak na vele mislukte herplaatsingen lichamelijk en geestelijk achteruit gegaan. Ze verdienen rust en hebben vaak zeer speciale zorg nodig. Dit bieden wij ze.
Eenmaal bij Dierenthuis wonen de dieren in ruime kamers die gezellig ingericht zijn en grote tuinen hebben. Ze kunnen vrij in en uit lopen. Er wordt geen druk op ze gelegd – ze mogen zijn wie ze zijn. Dit alles op een terrein van 35.000 m2.
Bijzonder is dat veel dieren allang geëuthanaseerd zouden zijn als ze niet bij ons terecht hadden gekund. Dierenthuis is voor dit soort dieren vaak letterlijk de laatste kans op leven.
Dierenthuis wil de leefomstandigheden en medische zorg voor de dieren in de toekomst steeds verder verbeteren.

Doelstellingen

Om de zorg voor de dieren nog beter te maken dan hij reeds is, hebben wij een aantal doelstellingen:
– De kliniek nog beter uitrusten. Bijv. naast ons echoapparaat ook eigen röntgenapparatuur.
– Een goede schuilplek voor onze paarden realiseren.
– De tuinen beter bruikbaar maken voor de dieren (hoge distelonkruid eruit, gras erin)
– De waskamer voorzien van professionele apparatuur

Met een aantal doelstellingen is al een start gemaakt. Zo zijn we momenteel bezig om de tuinen onkruidvrij te maken en om te spitten en is er onlangs gestart met het plaatsen van paardenstallen.

Huidige situatie

Sinds het betrekken van het pand in Almere (eind 2012) hebben we al diverse doelen kunnen realiseren.
– Onze kliniek is van een eenvoudige kliniek uitgegroeid tot een behoorlijk goed uitgeruste kliniek.
– We vangen sinds een aantal jaren een nieuwe groep dieren op, namelijk gehandicapte honden, zgn. rolstoelhondjes.
– We hebben sinds vorig jaar een ambassadeur die ons meer bekendheid geeft en daarmee meer donateurs voor ons binnenhaalt.

Activiteiten van de organisatie


Momenteel zijn we bezig om voor onze paarden een goed onderkomen te realiseren middels paardenstallen.
– Onlangs hebben we een goede tandheelkunde unit kunnen installeren in onze kliniek
– Met het beter toegankelijk maken van de tuinen is begonnen. Streven is dit in 2019 af te ronden.
– Doorlopende activiteit is het werven van adoptanten en donateurs. Dit gebeurt via social media en sinds 2018 ook via onze ambassadeur

Gegevens organisatie

Stichting Dierenthuis
Groene Kadeweg 51-53
1332 BV Almere

Email: info@dierenthuis.nl

Rekeningnummers

ING
IBAN: NL22 INGB 0009 3592 51
BIC: INGBNL2A

Triodosbank
IBAN: NL38 TRIO 0338 5782 42
BIC: TRIONL2U

KBC België
IBAN: BE63 7310 2768 7108
BIC: KREDBEBB

ANBI: Stichting Dierenthuis is een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Registratie
Kamer van Koophandel Eindhoven: 171 41 330
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij: 34 91 209
ANBI nummer: RSIN 810565857
Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: S. van Duijn, gezamenlijk bevoegd
Secretaris: D. Lokhorst, gezamenlijk bevoegd
Penningmeester: J. Mankes, gezamenlijk bevoegd
Algemeen bestuurslid: P. Bakkenist, gezamenlijk bevoegd

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Werknemers

Er is bij Dierenthuis slechts 1 persoon in loondienst. Dat is de dierenarts.
Verder wordt er volledig gewerkt met vrijwilligers.

Financiën

In 2019 hebben we een royale gift ontvangen waar we een tandheelkunde unit van hebben kunnen aanschaffen en waarvan we ook nog het plaatsen van paardenstallen kunnen realiseren. Het aantal vaste donateurs groeit langzaam, maar gestaag.

Het werven van gelden

Stichting Dierenthuis ontvangt geen subsidie en draait daarom volledig op giften en donaties. Door het adoptieplan hebben we een grote groep vaste donateurs en daarnaast ontvangen we regelmatig losse giften en nalatenschappen. Ook wordt er beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen.
Het geld van donateurs wordt gebruikt voor de dagelijkse onkosten (voeding, medische verzorging, schoonmaakkosten, onderhoud pand, verwarming etc. etc.) Voor de grote projecten wordt in de regel een beroep gedaan op stichtingen die dierendoelen financieel ondersteunen. Een enkele keer wordt er via social media een inzamelingsactie gehouden voor een project.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.