Dit is dierenthuis

Stichting Dierenthuis

Een poes die met ijzerdraad is opgehangen en het heeft overleefd, zit in een opvang waar zij niet langer kan blijven. Ze valt mensen aan en is doodsbang. Drie honden, zes jaar lang opgesloten in een donkere kelder, bang voor mensen, beschadigd door hun verleden, kunnen nergens meer terecht. Een familie verwilderde katten is vergiftigd en sterft langzaam. De Dierenambulance heeft er één gered, die spoedig onderdak nodig heeft. Het asiel wil de kat niet opvangen. Na een jaar asielverblijf is het toch gelukt een thuis voor hem te vinden. Het leek allemaal goed te gaan totdat de hond de nieuwe eigenaar voor de vierde keer had gebeten. Een kat heeft een misvormde kaak nadat er op hem is geschoten. Ook zijn oog is verloren gegaan. Het dier kan niet meer op straat overleven en zit in een asiel te wachten op een permanente oplossing. Een hond, kreupel en versleten, wordt over het asielhek gegooid. Bij controle door de dierenarts blijkt hij pas vijf jaar oud te zijn. Een hond met zulke gebreken is niet erg populair bij nieuwe baasjes. Een verwilderde kat moet zijn achterpoot missen na een ongeluk en maanden revalideren. Geen dier dat op drie pootjes het zware straatleven aankan.

Voor honden met een gebrek of een verleden en verwilderde katten is er nauwelijks plek in deze maatschappij. Zij komen dikwijls in asielen terecht, zonder enige hoop op herplaatsing of met een grote kans op onnodige euthanasie. Gelukkig is er een organisatie die zich het lot van deze stakkers aantrekt: Stichting Dierenthuis.

Dit is Dierenthuis

Stichting Dierenthuis is een permanente opvang voor kansarme asieldieren. Honden oud, ziek of met gedragsproblemen en verwilderde katten vinden hier een blijvend thuis. De dieren zijn afkomstig van asielen, waar ze vaak verwaarloosd en mishandeld binnen zijn gebracht. Maar ook van mensen die met de stichting een regeling hebben getroffen dat zij voor haar dieren zorgt als ze er zelf door overlijden niet meer toe in staat zijn. Inmiddels geeft Dierenthuis onderdak aan een aantal katten en honden. Dieren die elders langdurig onplaatsbaar bleken, worden hier met veel liefde en zorg omringd, zodat ze eindelijk van een fijn leven mogen genieten. Een leven zonder hokken en tralies op een terrein van maar liefst dertigduizend vierkan te meter met bomen, struiken en vijvers om in te zwemmen. En omdat ze al genoeg hebben meegemaakt mogen ze hier dan ook voor altijd blijven.

Via Stichting FIV-FeLV biedt Dierenthuis tevens onderdak aan katten besmet met het kattenaids- of leucosevirus. Net zoals mensen, kunnen katten met een levensbedreigende aandoening vaak nog jarenlang gezond en gelukkig doorleven. Anders dan mensen, krijgen katten die kans doorgaans niet. In plaats van een spuitje, krijgen ze aandacht, goede voeding en medische zorg in een huiselijke omgeving.

Bent u benieuwd naar de bewoners van Dierenthuis? Lees over een aantal van hen op de bewonerspagina. Om een indruk te krijgen hoe de dieren hier leven moet u beslist de diashow eens bekijken! Wilt u ons blijven volgen? Via de website houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws, leest u in de verhalenserie over het reilen en zeilen bij Dierenthuis en kunt u zich via deze site abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Wie

Stichting Dierenthuis werd officieel opgericht in december 2001 en wordt gerund door twee beheerders. Om continue zorg te kunnen bieden wonen de beheerders tussen de dieren in. Bij de professionele verzorging van de dieren kan de stichting rekenen op een enthousiast team dierverzorgers dat met regelmaat wordt uitgebreid. Dierenthuis is officieel erkend als opleidingsbedrijf, waardoor ook stagiaires en studenten met plezier hun steentje bijdragen. Voor zowel de beheerders als de dierverzorgers geldt: Er worden geen salarissen uitgekeerd. Het vele werk geschiedt op vrijwillige basis. Maar wel met heel veel liefde.

Steun

Donateurs en adoptanten steunen het werk van Stichting Dierenthuis. Daarmee kan het huidige aantal dieren optimaal verzorgd worden. Wil de Stichting echter meer dieren opnemen, zijn meer donateurs nodig.

Reageren is niet mogelijk