Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

Stichting Dierenthuis is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag aan Stichting Dierenthuis schenkt. Doordat u deze gift van tevoren vastlegt in een schriftelijke overeenkomst is het grote voordeel voor u dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. U kunt meer schenken voor hetzelfde nettobedrag. Oftewel: we kunnen meer dieren helpen terwijl u geen hoger bedrag schenkt. Uw hele gift komt ten goede aan de dieren omdat goede doelen met ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.

Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2014 kunt u een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en Stichting Dierenthuis (zonder tussenkomst van een notaris).

Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting Dierenthuis, dan kunt u via deze link het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst downloaden.

Als uw de formulieren (voor schenker en ontvanger) heeft ingevuld, kunt u deze opsturen naar: Stichting Dierenthuis, t.a.v. financiële administratie, Groene Kadeweg 51-53, 1332BV Almere. Vervolgens zullen wij de overeenkomst verder invullen en ondertekenen en ontvangt u het exemplaar voor schenker van ons retour.

Heeft u nog vragen, kunt u contact met ons opnemen: info@dierenthuis.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.