Stichting Dierenthuis in uw testament

Dierenthuis in uw testament


Als u niet alleen bij leven, maar ook daarna uw zorg voor dieren wilt laten voortleven, kunt u Stichting Dierenthuis opnemen in uw testament.

Testament

Wanneer u wilt nalaten aan Stichting Dierenthuis, neemt u dit op in uw testament. In een testament kunt u één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van uw vermogen. Uw testament is alleen rechtsgeldig wanneer het bij een notaris is opgesteld.

Indien u Stichting Dierenthuis in uw testament wilt benoemen,
kunt u de volgende gegevens gebruiken:

Stichting Dierenthuis
Groene Kadeweg 51-53, 1332 BV Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17141330.

ANBI

Een nalatenschap aan een goed doel is belastingvrij. Stichting Dierenthuis is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is daarom vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt uw nalatenschap voor 100% terecht bij Stichting Dierenthuis.

Meer informatie?

Overweegt u om Stichting Dierenthuis op te nemen in uw testament? Neem dan voor meer informatie contact op met een notaris in uw buurt. Wilt u liever eerst in contact komen met Dierenthuis? Neem dan contact met ons op en we kijken graag met u mee. Voor meer informatie over het nalaten aan goede doelen, verwijzen we u naar Goededoelen.nl.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.